Twiske – ongerepte natuur of recreatiepark

Het Twiske

Geschreven door Klaas Hollebeek

 

Het Twiske vind je ten noorden van Amsterdam tussen Zaandam en Purmerend. Het is een natuur- en recreatiegebied met Natura 2000 status. De oppervlakte bedraagt circa 650 hectare, die voor een 200 ha bestaat uit open water. Dit trekt van ouds veel moeras- en watervogels. Daaromheen liggen rietlanden en weiland met onder andere Schotse hooglanders.

Zonsopkomst boven Het Twiske. Fotograaf: Klaas Hollebeek
Zonsopkomst boven Het Twiske. Fotograaf: Klaas Hollebeek

Het gebied is vanaf 1968 ook als recreatiegebied opgetekend. In het gebied zijn wandelpaden, paarden- en fietsroutes (ook voor de ATB), natuurstranden, een dagkampeerplaats, picknickplaatsen en een avonturenspeelplaats voor de kinderen. De natuurwaarden zijn door de jaren heen steeds veranderd. Weidevogels verdwenen, maar door de vele rietvelden was het een ideale biotoop voor de roerdomp en de bruine kiekendief. In 1956 werd de ringdijk helemaal gesloten. Vanaf 1964 tot 1980 werd zand uit het gebied opgegraven voor de aanleg van onder andere de Coentunnel. Hierdoor is de Stootersplas ontstaan, met een diepste punt van 30 meter. Vanaf 2013 maakt het definitief deel uit van het Europese Natura 2000 netwerk van beschermde natuurgebieden.

De hoofdverantwoordelijke is Recreatieschap Twiske-Waterland. De uitvoerder of beheerder van het gebied is Recreatie Noord Holland NV (RNH). Tot slot heeft de Provincie Noord Holland een zeer belangrijke verantwoordelijkheid voor het gebied.

Natuurliefhebbers komen vooral aan hun trekken in de rustiger gedeelten. Aan de noordkant van de Stootersplas is een betonnen broedwand gebouwd waar de oeverzwaluw een nest uit klei kan graven. Aan de zuidkant is een beheerboerderij en molen.

Fotografie voor iedereen