Voorjaarsbloeiers

Na de madeliefjes en sneeuwklokjes laat ik jullie enkele zgn. stinsenplanten zien. Stinsenplant (of stinzenplant) is een in Nederland  gangbare benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben ze veelal veel zuidelijker.

wilde narcis
wilde narcis
wilde narcis
wilde narcis
sleutelbloem
sleutelbloem
sleutelbloem
sleutelbloem
keizerskroon
keizerskroon
sneeuwroem
sneeuwroem
sneeuwroem
sneeuwroem
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
bosanemoon
geelster
geelster